HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Phim mới cập nhật

 • Truth or Dare (2018)

  Chơi hay chết

  N/A

  11.70 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Truth or Dare (2018)

  Chơi hay chết

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Upgrade (2018)

  Nâng cấp

  N/A

  6.71 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Upgrade (2018)

  Nâng cấp

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Unsane (2018)

  Bất an

  N/A

  7.65 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Unsane (2018)

  Bất an

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Tully (2018)

  Cuộc chiến bỉm sữa

  N/A

  6.55 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Tully (2018)

  Cuộc chiến bỉm sữa

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Tokyo Story (1953)

  Câu chuyện Tokyo

  N/A

  16.40 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Tokyo Story (1953)

  Câu chuyện Tokyo

  • Năm: 1953
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Resistance Banker / Bankier van het Verzet (2018)

  Ngân hàng kháng chiến

  N/A

  3.84 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Resistance Banker / Bankier van het Verzet (2018)

  Ngân hàng kháng chiến

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • To All the Boys I've Loved Before (2018)

  Những chàng trai năm ấy

  N/A

  2.85 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  To All the Boys I've Loved Before (2018)

  Những chàng trai năm ấy

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Thi Mai, Rumbo a Vietnam (2018)

  Thị Mai, hành trình tới Việt Nam

  N/A

  10.20 GB
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Thi Mai, Rumbo a Vietnam (2018)

  Thị Mai, hành trình tới Việt Nam

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Unity Of Heroes (2018)

  Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc anh hùng

  N/A

  9.22 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Unity Of Heroes (2018)

  Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc anh hùng

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Spy Who Dumped Me (2018)

  Bạn trai cũ tôi là điệp viên

  N/A

  7.64 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Spy Who Dumped Me (2018)

  Bạn trai cũ tôi là điệp viên

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Scythian / Skif (2018)

  Trận chiến cuối cùng

  N/A

  8.90 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Scythian / Skif (2018)

  Trận chiến cuối cùng

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Names Of Love / Le nom des gens (2010)

  Tên gọi của tình yêu

  N/A

  7.65 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Names Of Love / Le nom des gens (2010)

  Tên gọi của tình yêu

  • Năm: 2010
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Meg (2018)

  Cá mập siêu bạo chúa

  N/A

  3.88 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 

  The Meg (2018)

  Cá mập siêu bạo chúa

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Leakers (2018)

  Tiết mật hành giả

  N/A

  16.50 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Leakers (2018)

  Tiết mật hành giả

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Fortress (2017)

  Nam Hán Sơn Thành

  N/A

  16.90 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Fortress (2017)

  Nam Hán Sơn Thành

  • Năm: 2017
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The First Purge (2018)

  Cuộc thanh trừng đầu tiên

  N/A

  7.64 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The First Purge (2018)

  Cuộc thanh trừng đầu tiên

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Duelist (2016)

  Tay súng thần

  N/A

  8.72 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Duelist (2016)

  Tay súng thần

  • Năm: 2016
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The Darkest Minds (2018)

  Trí lực siêu phàm

  N/A

  8.42 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The Darkest Minds (2018)

  Trí lực siêu phàm

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • The 12th Man (2017)

  Người lính thứ 12

  N/A

  9.83 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  The 12th Man (2017)

  Người lính thứ 12

  • Năm: 2017
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Slender Man (2018)

  Gã không mặt

  N/A

  6.55 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Slender Man (2018)

  Gã không mặt

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Skyscraper (2018)

  Tòa tháp chọc trời

  N/A

  13.10 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Skyscraper (2018)

  Tòa tháp chọc trời

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Revenge (2017)

  Báo thù

  N/A

  11.60 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Revenge (2017)

  Báo thù

  • Năm: 2017
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Paris by Night 126: Hành trình 35 năm (2018)

  N/A

  23.10 GB
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Paris by Night 126: Hành trình 35 năm (2018)

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Illang: The Wolf Brigade (2018)

  Lữ đoàn sói

  N/A

  5.90 GB
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Illang: The Wolf Brigade (2018)

  Lữ đoàn sói

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • On Wings of Eagles (2016)

  Trên đôi cánh đại bàng

  N/A

  7.64 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  On Wings of Eagles (2016)

  Trên đôi cánh đại bàng

  • Năm: 2016
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Ninja Shadow of A Tear (2013)

  Ninja báo thù

  N/A

  8.35 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Ninja Shadow of A Tear (2013)

  Ninja báo thù

  • Năm: 2013
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Monster Hunt 2 (2018)

  Truy lùng quái yêu 2

  N/A

  12.50 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Monster Hunt 2 (2018)

  Truy lùng quái yêu 2

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Midnight Sun (2018)

  Mặt trời đêm

  N/A

  6.55 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Midnight Sun (2018)

  Mặt trời đêm

  • Năm: 2018
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Midnight Run (1988)

  Trốn chạy lúc nửa đêm

  N/A

  20.10 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Midnight Run (1988)

  Trốn chạy lúc nửa đêm

  • Năm: 1988
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...
 • Marrowbone (2017)

  Dinh thự quỷ ám

  N/A

  10.20 GB Trailer
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 

  Marrowbone (2017)

  Dinh thự quỷ ám

  • Năm: 2017
  • Thể loại:
  • Đạo diễn: đang cập nhật ...
  • Diễn viên:
   đang cập nhật ...

0GB

0 PHIM

0 xu

0%
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: